>> ทัวร์อินเดีย (India) <<

                          อินเดีย ประเทศเก่าแก่มนต์เสน่ห์ภารตะ ดินแดนอารยะธรรมโบราณ สถานที่เก่าแก่อิงประวัติศาสตร์

ทัวร์อินเดีย เลห์ ลาดัก ทัชมาฮาล

ทัวร์อินเดีย เลห์ ลาดัก ทัชมาฮาล

ศาสนะสถานหลากหลายศาสนา แล่งกำเนิดอารยธรรมโบราณ  โดยมีสถานที่ท่องเที่ยว แนะนำที่จะต้องไปเยื่อนให้ได้ เช่น  ทัชมาฮาล สัญลักษณแห่งรักนิรันดร์,เยี่ยมชมออโรวิลล์ เมืองในอุดมคติ,แวะชมธรรมชาติสวย ๆ ที่ดาร์เจียลิง,สัมผัสเสน่ห์เมืองมุมไบ,ชมศิลปะเก่าแก่ที่พิพิธภัณฑ์ปอนดีเชอรี,พักผ่อนริมแม่น้ำ Kodiakanal,รำลึกประวัติศาสตร์เก่าแก่ที่ป้อม Gingee ,ล่องแพสบาย ๆ ที่เกรละ,เทือกเขาหิมาลัย..ศูนย์รวมแห่งการพักผ่อน,หุบเขานูบรา (Nubra Valley) ,เมือง Chettinad,หุบเขาซานการ์ (Zanskar Valley),ทะเลอันดามันและหมู่เกาะนิโคบาร์ (Andaman & Nicobar Islands),ทะเลสาบ Suraj Tal,Ghats ในเมืองพาราณสี,ทะเลสาบ Pichola,เมือง Sandakphu,เมือง Athirapally, เมือง Alleppey,น้ำตก Chitrakoot,ทะเลทรายธาร์ (Thar Desert),ป้อมปราการ Sindhudurg,เมือง Chittorgarh, เมือง Munnar, ทั้งหมดนี้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวใน อินเดีย ที่เรานำมาฝาก จะเป็นทางเลือกที่ดี เป็นข้อมูลในการวางแผนเที่ยว อินเดีย เพื่อที่จะได้ไม่พลาดแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ