>> ฮ่องกง + มาเก๊า + เซิ่นเจิ้น + จูไห่ <<

รหัสทัวร์ : HK25CX4DZG (HKG15)

ทัวร์ฮ่องกง ลันเตา เซิ่นเจิ้น จูไห่ มาเก๊า 4 วัน 3 คืน เที่ยวเต็มวัน ไปเช้า-กลับดึก วัดอาม่า, โบสถ์เซนต์ปอล, เยี่ยมชมเวเนเชี่ยน


เดินทาง : ม.ค. 61 / มี.ค. 61
ราคาเริ่มต้น : 14,999 บาท

รหัสทัวร์ : HK8HX4DZG (HKG26)

ทัวร์ฮ่องกง ลันเตา เซิ่นเจิ้น จูไห่ มาเก๊า 4 วัน 3 คืน เยือนยุโรปกลางเอเชีย เมนูพิเศษ เป๋าฮื้อ+ไวน์แดง/เป็ดปักกิ่ง


เดินทาง : พ.ย. 60 - มี.ค. 61
ราคาเริ่มต้น : 13,999 บาท

รหัสทัวร์ : HK26CX4DZG (HKG27)

ทัวร์ฮ่องกง เซิ่นเจิ้น จูไห่ มาเก๊า 4วัน 3คืน พิเศษ เป๋าฮื้อ ไวน์แดง เป็ดปักกิ่ง


เดินทาง : ต.ค. 60 - มี.ค. 61

ราคาเริ่มต้น : 10,999 บาท

รหัสทัวร์ : HK27CX3DZG (HKG10)

ทัวร์ฮ่องกง จูไห่ เซินเจิ้น 3วัน 2คืน วัดหวังต้าเซียน วัดแชกงหมิว เที่ยวสุดคุ้ม อาหารครบทุกมื้อ


เดินทาง : พ.ย. 60 - มี.ค. 61

ราคาเริ่มต้น : 9,999 บาท

รหัสทัวร์ : HK12FD4DZG (HKG01)

ทัวร์มาเก๊า จูไห่ เซิ่นเจิ้น ฮ่องกง 4 วัน 3 คืน เที่ยวเต็มวัน ไปเช้า กลับดึก หมุนกังหัน ขอพรวัดแชกงหมิว


เดินทาง : พ.ย. 60 - พ.ค. 61
ราคาเริ่มต้น : 12,999 บาท

Super Saver

ทัวร์ฮ่องกง
3 วัน 2 คืน

เดินทาง : พ.ย. 60 - มี.ค 61

ราคาเริ่มต้น :
9,999 บาท