– ทัวร์ดูไบ (Dubai) –

รายการโปรแกรมดูไบ ทั้งหมด 4 รายการ

รหัสทัวร์ : AE3EK5DPV

รหัสทัวร์ : AE3EK5DPV
ทัวร์ดูไบ 5วัน 3คืน ฟรีขึ้นตึกเบิร์จคาลิฟา ขี่อูฐ นั่งรถ 4WD ตะลุยทะเลทราย เมนูพิเศษ!! RED LOBSTER

เดินทาง : เม.ย. 61 - พ.ค. 61
ราคาเริ่มต้น : 32,888 บาท

รหัสทัวร์ : AE5TG5DPV

รหัสทัวร์ : AE5TG5DPV
ทัวร์ดูไบ 5วัน 3คืน พัก 4ดาว โปรแกรมใหม่สวนสนุก INDOOR ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ชมสัตว์น้ำมากกว่า 60,000 ชนิด

เดินทาง : มี.ค. 61 - พ.ค. 61
ราคาเริ่มต้น : 43,888 บาท

รหัสทัวร์ : ME14EK4DPV

รหัสทัวร์ : ME14EK4DPV
ทัวร์ดูไบ 4วัน 3คืน แถมฟรี !! ขึ้นตึกเบิร์จคาริฟา ตะลุยทะเลทรายโดยรถ 4WD ขี่อูฐชมพระอาทิตย์ตกดิน

เดินทาง : มี.ค. 61 - มิ.ย. 61
ราคาเริ่มต้น : 25,888 บาท

รหัสทัวร์ : AE2EK5DPV

รหัสทัวร์ : AE2EK5DPV
ทัวร์ดูไบ 5วัน 3คืน ฉลองเทศกาลสงกรานต์ ฟรีขึ้นตึกเบิร์จคาลิฟา ตะลุยทะเลทราย พิเศษ!! RED LOBSTER

เดินทาง : สงกรานต์ 2561
ราคาเริ่มต้น : 39,555 บาท