>> ทัวร์จีน (China) <<

ประเทศจีน สาธารณรัฐประชาชนจีน ( People’s Republic of China (PRC)) หรือที่รู้จักในชื่อ จีน เป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลก ประเทศที่มีพื้นที่ทั้งหมดใหญ่ที่สุด มี ลักษณะภูมิอากาศที่มีหลากหลายรูปแบบ มีวัฒนธรรม ประเพณี และขนบธรรมเนียมที่โดดเด่น ทัวร์จีน โดยมีสถานที่ท่องเที่ยว แนะนำที่จะต้องไปเยื่อนให้ได้ เช่น ปักกิ่ง (Beijing)จุดหมายปลายทาง อันดับต้น ๆ ของนักท่องเที่ยวเมื่อเดินทางไปถึงประเทศจีน พระราชวังยุคเก่า จัตุรัสเทียนอันเหมิน ,กำแพงเมืองจีน (Great Wall of China) ,เซี่ยงไฮ้ (Shanghai),ซีอาน (Xi’an),ลาซา (Lhasa)เขตการปกครองตนเองทิเบต,เมืองหยางโสว้ (Yangshuo), เมืองหางโจว (Hangzhou) ความงดงามของทะเลสาบซีหู (Xihu) , หุบเขาจิ่วจ้ายโกว (Jiuzhaigou) , คุณหมิง (Kunming) ทั้งหมดนี้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวจีน ทัวร์จีน ที่เรานำมาฝาก จะเป็นทางเลือกที่ดี เป็นข้อมูลในการวางแผนเที่ยวญี่ปุ่น เพื่อที่จะได้ไม่พลาดแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ

Perfection Of Beijing

ทัวร์จีน
5 วัน 3 คืน

เดินทาง : ก.ย. 60 - พ.ย. 60

ราคาเริ่มต้น :
14,777 บาท

Shanghai Wonderland

ทัวร์จีน
5 วัน 3 คืน

เดินทาง : ก.ย. 60 - ม.ค. 61

ราคาเริ่มต้น :
16,999 บาท

Magical of Chongqing

ทัวร์จีน
4 วัน 3 คืน

เดินทาง : ก.ย. 60 - ม.ค. 61

ราคาเริ่มต้น :
15,888 บาท

BEIJING IS AWESOME

ทัวร์จีน
5 วัน 3 คืน

เดินทาง : ต.ค. 60 - ธ.ค. 60

ราคาเริ่มต้น :
15,777 บาท

BEST OF KUNMING

ทัวร์จีน
6 วัน 5 คืน

เดินทาง : ต.ค. 60 - ม.ค. 61

ราคาเริ่มต้น :
23,777 บาท

Freezing in Shanghai

ทัวร์จีน
5 วัน 3 คืน

เดินทาง : ต.ค. 60 - ม.ค. 61

ราคาเริ่มต้น :
14,777 บาท

Breath of Zhang Jia Jie

ทัวร์จีน
4 วัน 3 คืน

เดินทาง : ส.ค. 60 - ธ.ค. 60

ราคาเริ่มต้น :
13,888 บาท

BEST SEASON

ทัวร์จีน
6 วัน 5 คืน

เดินทาง : ต.ค. 60 - พ.ย. 60

ราคาเริ่มต้น :
25,777 บาท

Shanghai Phutosan

ทัวร์จีน
5 วัน 3 คืน

เดินทาง : 10-14 ส.ค. 60

ราคาเริ่มต้น :
19,999 บาท

Beijing So Cool

ทัวร์จีน
5 วัน 3 คืน

เดินทาง : ส.ค. 60 - ต.ค. 60

ราคาเริ่มต้น :
15,999 บาท

The Charming

ทัวร์จีน
6 วัน 5 คืน

เดินทาง : มิ.ย. 60 - ธ.ค. 60

ราคาเริ่มต้น :
18,888 บาท

Impression Of Zhangjiajie

ทัวร์จีน
4 วัน 3 คืน

เดินทาง : มิ.ย. 60 - ธ.ค. 60

ราคาเริ่มต้น :
9,999 บาท

Kunming Shock Price

ทัวร์จีน
4 วัน 2 คืน


เดินทาง : พ.ค. 60 - มิ.ย. 60

ราคาเริ่มต้น :
9,999 บาท

Fairy Tail Chongqing

ทัวร์จีน
4 วัน 3 คืน


เดินทาง : ก.ค. 60 - ต.ค. 60

ราคาเริ่มต้น :
16,888 บาท

Elegant Of Zhangjiajie

ทัวร์จีน
6 วัน 5 คืน


เดินทาง : พ.ค. 60 - ก.ย. 60

ราคาเริ่มต้น :
20,888 บาท

เฉินตู จิ่วจ้ายโกว

ทัวร์จีน
5 วัน 4 คืน


เดินทาง : พ.ค. 60 - มิ.ย. 60

ราคาเริ่มต้น :
19,888 บาท

เฉินตู เล่อซาน ง้อไบ๊

ทัวร์จีน
5 วัน 4 คืน


เดินทาง : พ.ค. 60 - มิ.ย. 60

ราคาเริ่มต้น :
17,888 บาท

กุ้ยหลิน หลงเซิ่น นาขั้นบันได

ทัวร์จีน
6 วัน 5 คืน


เดินทาง : เม.ย. 60 - ก.ย. 60

ราคาเริ่มต้น :
14,888 บาท

China – North Korea

ทัวร์จีน - เกาหลีเหนือ
6 วัน 5 คืน


เดินทาง : พ.ค. 60 - มิ.ย. 60

ราคาเริ่มต้น :
42,900 บาท

Beijing Tientsin

ทัวร์จีน
5 วัน 3 คืน


เดินทาง : เม.ย. 60 - ส.ค. 60

ราคาเริ่มต้น :
16,888 บาท

ฉางซา ฟ่งหวง จางเจียเจี้ย

ทัวร์จีน
6 วัน 5 คืน


เดินทาง : เม.ย. 60 - ก.ย. 60

ราคาเริ่มต้น :
21,888 บาท