>> ทัวร์ภูฏาน (Bhutan) <<

ประเทศภูฏาน เป็นอีกหนึ่งดินแดนในฝันของนักท่องเที่ยวทั่วโลก ต่างต้องการไปสัมผัส เพราะที่นี่มีอารยธรรม วัฒนธรรมประเพณีที่งดงามเป็นเอกลักษณ์ พร้อมทั้งยังมีธรรมชาติที่สวยงามอุดมสมบูรณ์ ตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขาสูงใหญ่อันอบอุ่น ยิ่งมีการกำหนดจำนวนนักท่องเที่ยวที่สามารถเข้าเที่ยวภูฏานได้เพียงประมาณปีละ 20,000 คน ก็ยิ่งทำให้ดินแดนแห่งนี้ยิ่งน่าค้นหาและน่าไปเยือนมากยิ่งขึ้น ทัวร์ภูฏาน  โดยมีสถานที่ท่องเที่ยว แนะนำที่จะต้องไปเยื่อนให้ได้ เช่น ที่ทำการรัฐบาล Tashichho Dzong ,วัดทักซัง Taktsang Monastery วัดถ้ำเสือ  , พาโรริงปุงซอ Paro Rinpung Dzong ป้อมปราการและวิหารหลวงที่สำคัญแห่งภูฏานโดชูลาพาส Dochula Pass ที่ ลอมรอบเจดีย์ใหญ่ รวม 108 สถูป, พูนาคาซอง Punakha Dzong ได้ชื่อว่าเป็นป้อมปราการที่งดงามที่สุดในประเทศภูฏาน , National Memorial Chorten คือสถูปเก่าแก่และศักดิ์สิทธิ์ของประเทศภูฏาน , วัด Changangkha Lhakhang , พิพิธภัณฑ์แห่งชาติภูฏาน National Museum of Bhutan ,Trongsa Dzong ป้อมปราการที่ใหญ่ที่สุดของประเทศภูฏาน ,   Punakha Suspension Bridge สะพานแขวนสำหรับคนเดินที่ยาวที่สุดอันดับสองของภูฏาน ทั้งหมดนี้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวในภูฏาน ที่เรานำมาฝาก จะเป็นทางเลือกที่ดี เป็นข้อมูลในการวางแผนเที่ยวภูฏาน เพื่อที่จะได้ไม่พลาดแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ