>> ทัวร์แอฟริกา (Africa) <<

Jambo Kenya

ทัวร์เคนย่า
6 วัน 3 คืน


เดินทาง : มิ.ย. 60 - สิ.ค. 60

ราคาเริ่มต้น :
65,900 บาท

South Africa

ทัวร์แอฟริกาใต้
8 วัน 5 คืน


เดินทาง : มิ.ย.60 - ก.ค.60

ราคาเริ่มต้น :
84,900 บาท

South Africa

ทัวร์แอฟริกาใต้
11 วัน 8 คืน


เดินทาง : เม.ย. 60 - ธ.ค. 60

ราคาเริ่มต้น :
134,000 บาท

Madagascar Reunion

ทัวร์มาดากัสการ์
11 วัน 9 คืน


เดินทาง : เม.ย. 60 - ต.ค. 60

ราคาเริ่มต้น :
159,900 บาท