>> ทัวร์แอฟริกา (Africa) <<

South Africa

ทัวร์แอฟริกาใต้
8 วัน 5 คืน

เดินทาง : ต.ค. 60 - ธ.ค. 60

ราคาเริ่มต้น :
94,000 บาท

แอฟริกาใต้ เคปทาวน์

ทัวร์แอฟริกาใต้
6 วัน 3 คืน

เดินทาง : ก.ย. 60 - ต.ค. 60

ราคาเริ่มต้น :
46,999 บาท

South Africa

ทัวร์แอฟริกาใต้
11 วัน 8 คืน


เดินทาง : เม.ย. 60 - ธ.ค. 60

ราคาเริ่มต้น :
134,000 บาท

Madagascar Reunion

ทัวร์มาดากัสการ์
11 วัน 9 คืน


เดินทาง : ต.ค. 60

ราคาเริ่มต้น :
159,900 บาท