– โปรแกรมทัวร์เล่นสกีหิมะ –

รหัสทัวร์ : JP55XJ5DTN

ทัวร์ญี่ปุ่น 5วัน 3คืน โอซาก้า เกียวโต ทาคายาม่า บินตรง ชมเทศกาลแสงสี เที่ยวครบทุกไฮไลท์ ไม่มีวันอิสระ


เดินทาง : ธ.ค. 60 - มี.ค. 61
ราคาเริ่มต้น : 27,888 บาท

รหัสทัวร์ : CN30WE3DSH

ทัวร์จีน ฉงชิ่ง 3 วัน 2 คืน ชมหลุมฟ้า ระเบียงกระจก ชมแกะสลักน้ำแข็ง และเล่นสกี เมืองหิมะบนเขานางฟ้า


เดินทาง : พ.ย. 60 - ปีใหม่ 61
ราคาเริ่มต้น : 8,999 บาท

รหัสทัวร์ : KR29XJ5DZG

ทัวร์เกาหลีใต้ 5 วัน 3 คืน บินไฟล์ทดึก...เที่ยวคุ้ม สวนสนุก Everland ตกปลาน้ำแข็ง บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ พักสกีรีสอร์ท 1 คืน


เดินทาง : ม.ค. 61 - ก.พ. 61
ราคาเริ่มต้น : 19,900 บาท

รหัสทัวร์ : KR28XJ5DZG

ทัวร์เกาหลีใต้ 5 วัน 3 คืน ไฟล์ทบ่าย "เที่ยวเพลิน" ตกปลาน้ำแข็ง ลานสกีรีสอร์ท สวนสนุก Everland บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์


เดินทาง : ม.ค. 61 - ก.พ. 61
ราคาเริ่มต้น : 17,900 บาท

รหัสทัวร์ : KR27XJ4DZG

ทัวร์เกาหลีใต้ 4 วัน 3 คืน บินเช้า กลับเย็น เล่นสกีหิมะ เทศกาลตกปลาน้ำแข็ง เมนูพิเศษ!! บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์


เดินทาง : ม.ค. 61 - ก.พ. 61
ราคาเริ่มต้น : 16,900 บาท

รหัสทัวร์ : JP51HX5DZG

ทัวร์ญี่ปุ่น เกาะฮอกไกโด 5 วัน 3 คืน ลานสกีกิจกรรมหิมะ พิเศษ!!! บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ 3 ชนิด


เดินทาง : พ.ย. 60 - มี.ค. 61

ราคาเริ่มต้น : 35,999 บาท

รหัสทัวร์ : JP49TG5DTN

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว 5 วัน 3 คืน เล่นสกี ชมวิวฟูจิเทน ณ ลานสกีฟูจิเทน บินตรง TG


เดินทาง : ธันวาคม 2560

ราคาเริ่มต้น : 35,888 บาท

รหัสทัวร์ : JP45XJ5DTN

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว 5 วัน 3 คืน เล่นสกีที่ฟูจิเทนกี รีสอร์ท ไม่มีอิสระ (บินเช้า-กลับดึก)


เดินทาง : พ.ย. 60 - ธ.ค. 60

ราคาเริ่มต้น : 28,888 บาท

รหัสทัวร์ : JP41TR5DTN

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว 5 วัน 3 คืน เล่นสกีที่ฟูจิเทนกี รีสอร์ท ไม่มีอิสระ (บินดึก-กลับเช้า)


เดินทาง : พ.ย. 60 - ธ.ค. 60

ราคาเริ่มต้น : 28,888 บาท