– เทศกาลชมดอกซากุระ –

รหัสทัวร์ : KR9XJ5DZG (ICN03)

ทัวร์เกาหลี 5วัน 3คืน ชมดอกซากุระบาน ถนนยออีโด ปั่น RAIL BIKE ชมความงามธรรมชาติ บินไฟล์ทบ่าย กลับดึก


เดินทาง : เมษายน 2561
ราคาเริ่มต้น : 17,999 บาท

รหัสทัวร์ : KR7XJ5DZG (ICN04)

ทัวร์เกาหลี 5 วัน 3 คืน ชมซากุระ เที่ยวจัดเต็มสนุกสุดอิ่ม ณ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ บินไฟล์ดึก พิเศษ!! เมนูบุฟเฟต์ขาปูยักษ์


เดินทาง : มี.ค. 61 - เม.ย. 61
ราคาเริ่มต้น : 17,999 บาท

รหัสทัวร์ : JP40XJ5DZG (NRT04)

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว 5วัน 3คืน ชมซากุระที่บานสะพรั่งกว่า 800 ต้น ณ แม่น้ำเมกูโระ ใช้รถทุกวัน ไม่มีวันอิสระ บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์


เดินทาง : มี.ค. 61 - เม.ย. 61
ราคาเริ่มต้น : 29,900 บาท

รหัสทัวร์ : JP8XJ6DZG (NRT03)

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว 5วัน 3คืน ชมดอกซากุระ และทุ่งดอกเรปซีด ชมภูเขาไฟฟูจิ ใช้รถทุกวัน ไม่มีวันอิสระ พักออนเซ็น 1 คืน


เดินทาง : มี.ค. 61 - เม.ย. 61
ราคาเริ่มต้น : 32,900 บาท

รหัสทัวร์ : JP5XJ5DZG (NRT01)

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว 5 วัน 3 คืน ชมเทศกาลซากุระบาน ณ สวนอุเอโนะ อิสระ 1 วันเต็ม บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์+ออนเซ็น


เดินทาง : มี.ค. 61 - เม.ย. 61
ราคาเริ่มต้น : 27,900 บาท

รหัสทัวร์ : TW6TG5DZG (TPE12)

ทัวร์ไต้หวัน 5 วัน 4 คืน เส้นทางสุดโรแมนติก ชมซากุระ เที่ยวฟาร์มแกะชิงจิ้ง มื้อกลางวันบนตึกไทเป 101 พัก 5 ดาว


เดินทาง : ม.ค. 60 - เม.ย. 61
ราคาเริ่มต้น : 25,900 บาท

รหัสทัวร์ : TW23XW5DZG (TPE03)

ทัวร์ไต้หวัน 5วัน 3คืน ชมความสวยงามของ "ดอกซากุระ" ถ่ายรูปสุดชิว ฟาร์มดอกไม้จงเซ่อ ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน-จันทรา


เดินทาง : ก.พ. 61 - มี.ค. 61
ราคาเริ่มต้น : 15,777 บาท

รหัสทัวร์ : JP64XJ5DZG (NRT12)

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว 5วัน 3คืน สัมผัสหิมะพร้อมซากุระในครั้งเดียว เล่นสกีสุดมันส์ ลานสกีฟูจิเท็น พิเศษ!! บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์


เดินทาง : ก.พ. 61 - มี.ค. 61
ราคาเริ่มต้น : 29,900 บาท

รหัสทัวร์ : TW24TG4DZG (TPE10)

ทัวร์ไต้หวัน 4 วัน 3 คืน เที่ยวอุทยานอาลีซาน ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ทานอาหารมื้อพิเศษ บนตึกไทเป 101


เดินทาง : ม.ค. 61 - มี.ค. 61
ราคาเริ่มต้น : 22,900 บาท

รหัสทัวร์ : TW31BR5DZG (TPE15)

ทัวร์ไต้หวัน 5 วัน 3 คืน ชมดอกซากุระ เที่ยวครบ 3 อุทยาน พักหรู 5 ดาว แช่น้ำแร่ส่วนตัว บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน


เดินทาง : ม.ค. 61 - มี.ค. 61
ราคาเริ่มต้น : 20,777 บาท