รหัสทัวร์ : CN27SC4DMR

ทัวร์จีน 4วัน 2คืน เที่ยวคุนหมิง ภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อ แผ่นดินสีแดงตงชวน ชมทะเลสาบกลางหุบเขาสระน้ำแห่งสวรรค์


เดินทาง : ต.ค. 60 - เม.ย. 61

ราคาเริ่มต้น : 11,900 บาท

Cherry Blossom Festival

ทัวร์เกาหลีใต้
5 วัน 3 คืน


เดินทาง : เม.ย. 60

ราคาเริ่มต้น :
18,900 บาท